Mateusz Klinowski » dowiedz się więcejDziałania

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Działania

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wadowice to podstawa przyszłego rozwoju naszych miejscowości. Wyznaczamy nowe tereny pod przemysł, usługi i budownictwo wielorodzinne.

Lato upłynie pod znakiem przyjmowania dokumentów planistycznych. Głośno jest o wyczekiwanej przez mieszkańców uchwale krajobrazowej, ale jeszcze większe znaczenie ma projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokument determinujący politykę przestrzenną Gminy Wadowice.

Przygotowanie tego dokumentu to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w upływającej kadencji, a wprowadzone do niego zapisy są niezbędne, aby zapewnić zrównoważony rozwój miasta i okolicznych miejscowości. Proces przygotowania Studium był długotrwały i obejmował nie tylko liczne uzgodnienia z instytucjami państwa i sąsiednimi samorządami, ale również konsultacje z mieszkańcami – w postaci składanych przez nich wniosków, czy otwartych spotkań konsultacyjnych.

Większość zainteresowanych mieszkańców skupia się na odrolnieniu własnych działek i przekształceniu ich w tereny budowlane. Staraliśmy się uwzględnić jak najwięcej tych wniosków, a jednocześnie zapobiec niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy. Już dzisiaj przecież pojemność terenów mieszkaniowych w planie zagospodarowania przestrzennego prawie dwukrotnie przekracza liczbę mieszkańców. Dlatego w pracach nad studium najważniejsze było skupić się na realnych deficytach. O ile terenów mieszkaniowych nie brakuje, o tyle rozwój gospodarczy Wadowic dotkliwie hamuje niedostatek terenów produkcyjnych i przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Opracowując Studium postanowiliśmy zająć się tymi problemami i znaleźć obszary, gdzie tereny takie można wyznaczyć. 

Na terenie dzisiejszych zakładów ZPC Skawa powstanie duże osiedle mieszkaniowe.

Na terenie dzisiejszych zakładów ZPC Skawa powstanie duże osiedle mieszkaniowe. Umożliwiające to zmiany w miejscowym planie już weszły w życie.

Zacznijmy od tych ostatnich. Bez budowy nowych osiedli mieszkaniowych i rozwoju rynku mieszkaniowego, Wadowice nie będą w stanie wykorzystać potencjału turystycznego związanego z Zalewem Świnna Poręba, ani bliskością dużych ośrodków miejskich w rodzaju Krakowa. Dlatego w Studium wyznaczyliśmy tereny pod zabudowę wielorodzinną zarówno w Wadowicach, jak i okolicznych miejscowościach. To tam w przyszłości powstawać będą nowe osiedla i domy wielorodzinne.

Zresztą, nowe osiedla już powstają, a to dlatego, że w ostatnich latach opracowaliśmy dwie decyzje planistyczne, które to umożliwiły. Mowa o terenach dawnych koszar Podhalanin oraz obecnych zakładów ZPC Skawa, które przenoszą się w nowe miejsce. Dzięki temu w centrum Wadowic pojawią się setki nowych mieszkań.

Osiedle Podhalanin jest już w budowie.

Osiedle Podhalanin jest już w budowie.

Kolejną przeszkodą dla gospodarki miasta jest brak terenów produkcyjnych, o czym już kilka razy pisałem wcześniej. Przedsiębiorcy po prostu nie mają gdzie swoich inwestycji realizować. Jedynym miejscem, gdzie mogliśmy obszary przemysłowe zlokalizować było pogranicze Choczni i Inwałdu. Znajdują się tam niezabudowane jeszcze pola, droga krajowa (a więc korzystny dojazd) oraz wszystkie potrzebne sieci. W naszym projekcie Studium w miejscowości Chocznia powstaje więc duży i zróżnicowany teren inwestycyjny. Tym samym poszerzamy istniejące już tam w planach tereny mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe. Będzie to stanowiło koło zamachowe przyszłego rozwoju Wadowic i okolic.

Częścią tego planu była też uchwała “w sprawie odrolnienia 22 ha” przyjęta przez Radę Miejska, która wzbudzała ostatnio wielkie medialne zainteresowanie. Dla szybkiego rozkręcenia gospodarki miasta szybkie zainwestowanie terenu było kluczowe. Niestety, te starania chwilowo zablokowali lokalni politycy PiS i Wojewoda, który uchwałę bezpodstawnie unieważnił. Decyzję tę zaskarżyliśmy do sądu i pewnie uda się nam ją odwrócić. Ale nie zmienia to faktu, że politycy PiS po raz kolejny zaszkodzili naszej gminie.

Niemniej jednak, nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi ogromną szansę na gospodarczy rozwój Wadowic i okolic. Jest ono zwieńczeniem pewnej filozofii zarządzania miastem, którą starałem się w ostatnich latach realizować.

O jeszcze jednym, niezmiernie ważnym jego elemencie napiszę wkrótce. A tymczasem w ręce radnych oddajemy bardzo potrzebny dokument, bez którego lokalna gospodarka nie ruszy z kopyta. Kolejne zaś lata poświęcimy na opracowanie opartego na nim Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości naszej gminy.