Mateusz Klinowski » dowiedz się więcejKWW Wolne Wadowice

KWW Wolne Wadowice

Wiadomości na tej stronie pochodzą od:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNE WADOWICE

dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Pełnomocnik: Izabela Nowak-Karelus

Pełnomocnik finansowy: Nikodem Karelus

Siedziba komitetu: os. Patria 16a, 34-123 Chocznia

REGON: 527716680

NIP: 5512664510

Rachunek bankowy do wpłat:

Rejestr zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty:

Brak wpisów w rejestrze 

Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby:

Brak wpisów w rejestrze