Mateusz Klinowski » dowiedz się więcejŻyciorys

Życiorys

Mateusz Klinowski, dr nauk prawnych o sobie:

Skończyłem magisterskie studia prawnicze i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuję w Katedrze Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ. W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych. Naukowo zajmuję się logiką filozoficzną (logika czynu), metodologią nauki, etyką (w tym bioetyką) oraz teorią polityki. Teoretyczną wiedzę staram się sprawdzać w działaniu. Współtworzyłem Polską Sieć Polityki Narkotykowej, organizację ekspercką i inicjatywę obywatelską, dzięki której (między innymi) doszło do pierwszej od 10 lat zmiany polskiego prawa narkotykowego w duchu hasła „leczyć zamiast karać”.

W 2010 roku uzyskałem w wyborach samorządowych mandat radnego Rady Miejskiej Wadowic. Do niedawna byłem jedynym politykiem (i jednym z niewielu ludzi nauki) deklarującym konsumpcję tzw. narkotyków. To protest przeciwko hipokryzji zatruwającej życie publiczne w naszym kraju. Rządzące elity nie stronią od alkoholu ani tytoniu – silnie uzależniających i niebezpiecznych substancji. Tymczasem tysiące młodych ludzi karane są za posiadanie nielegalnych substancji, które szkodzą im w mniejszym stopniu. Wszystko w imię doraźnych politycznych korzyści.

Za działalność naukową byłem wielokrotnie nagradzany. W 2008 roku otrzymałem roczne stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych doktorów. W 2008 roku Fundacja Tygodnika Polityka przyznała mi nagrodę naukową „Zostańcie z Nami”, skierowaną do najlepszych w kraju badaczy młodego pokolenia. Tego samego roku otrzymałem również nagrodę Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny filozofii prawa (prawniczych zastosowań logiki).

Dwukrotnie odbywałem półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze (Niemcy), cztery miesiące spędziłem na Uniwersytecie Alicante w Hiszpanii. W 2009 roku Państwowy Uniwersytet Puerto Rico zaproponował mi zaś stanowisko profesora wizytującego w zakresie bioetyki.

Dydaktyką i pracą naukową zarabiam nie tylko na chleb. To również moja pasja. Obecnie na mojej macierzystej uczelni prowadzę wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty dla studentów prawa i doktorantów. Wcześniej uczyłem filozofii nauki młodzież licealną w Wadowicach, w studenckim Radio RAK prowadziłem własny program radiowy poświęcony kulturze i nauce alternatywnej. Ukoronowaniem moich wysiłków dydaktycznych było zaproszenie do udziału w XIV Festiwalu Nauki w Warszawie (2010 rok) i wyróżnienie od organizatorów za dwa wykłady, które tam wygłosiłem.

Dużo publikuję, także tekstów publicystycznych, prowadzę dwa poczytne blogi, z których jeden otrzymał wyróżnienie BLOG ROKU 2011 w kategorii polityka. W 2011 roku opublikowałem swoją pierwszą monografię naukową. Przez redakcję Gazety Krakowskiej zostałem wyróżniony nominacją do plebiscytu Mocny Człowiek Małopolski Zachodniej, gdzie otrzymałem wyróżnienie jako reprezentant społecznego aktywizmu. 

W 2014 roku byłem kandydatem z listy Zielonych do Parlamentu Europejskiego. Niestety, nie zdołaliśmy zebrać liczby podpisów wymaganej do jej zarejestrowania. Wcześniej, bo w 2011 roku stworzyłem wraz z mieszkańcami Wadowic stowarzyszenie Inicjatywa Wolne Wadowice, o którego działaniach stało się głośno w całej Polsce. Ze stowarzyszeniem tym wygrałem wybory na burmistrza Wadowic.

Od momentu czynnego zaangażowania się w politykę i próby zreformowania kraju, nie otrzymuję już żadnego wsparcia finansowego dla mojej działalności naukowej od jakiejkolwiek krajowej instytucji czy podmiotu prywatnego. Jest to dla mnie sygnałem, że wybrałem właściwą drogę.