Mateusz Klinowski » dowiedz się więcejDziałania

Wodociągi i kanalizacja w miejscowościach naszej gminy

Działania
wodociagi

W zrównoważony sposób inwestujemy we wszystkich sołectwach Gminy. Powstają nowe drogi, remontowane są stare, projektujemy place zabaw, drogi rowerowe, chodniki. Termomodernizujemy szkoły, zakładamy oświetlenie. Dla wielu z tych zadań pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych funduszy. W miejscowościach wiejskich następuje skok cywilizacyjny.

Na portalu asystenta poprzedniej burmistrz rzeczywistość wygląda jednak inaczej. W artykule opublikowanym na Wadowice24 czytam, że “miasto nie będzie inwestowało w rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oraz “inwestycje w rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie stanęły.” Jak jest naprawdę? Wystarczy rzut oka na poniższe zestawienie wydatków inwestycyjnych miejskich Wodociągów – inwestycje są największe od lat!  Znaczna część tych inwestycji zaplanowana jest w miejscowościach wiejskich.

Inwestycje Wodociągów napis2

Obok licznych, nieprawdziwych zarzutów podniesionych przez Wadowice24 pojawia się też jedna informacja prawdziwa: nie będziemy budować sieci wodociągowej dla mieszkańców Gorzenia. Oczywiście informacja podana jest bez żadnego komentarza. Tymczasem sprawa ma swoją historię, a podjęta decyzja uzasadnienie. Tematem zajmowałem się ponad rok temu, kiedy jeden z mieszkańców w czasie zebrania wiejskiego zapytał mnie o możliwość wybudowania sieci wodociągowej w Gorzeniu. Poprosiłem wówczas kierownictwo naszej spółki wodociągowej o analizę możliwości budowy wodociągu.

Wynik tych analiz trafił do władz wsi, możecie je przeczytać poniżej.

WPWiK - Gorzeń

Budując się czy kupując dom musimy pamiętać, że nie wszędzie możliwy jest przyłącz do kanalizacji i wodociągu. Rozbudowa sieci musi bowiem brać pod uwagę realia finansowe spółki, a te przekładają się na cenę wody i ścieków WSZYSTKICH jej użytkowników. Obowiązujące regulacje powodują, że właściwie każda nowa inwestycja w infrastrukturę z konieczności generuje zwiększenie ceny wody i ścieków płaconych przez mieszkańców. Tym bardziej więc kluczowe jest, aby inwestycje te były przemyślane i przekładały się na efekt ekologiczny, społeczny, gospodarczy. Jeżeli realizować będziemy inwestycje nieprzemyślane, odbije się to na cenie wody i ścieków, nie dając nic w zamian.

Taką, nie do końca przemyślaną, inwestycję Gmina Wadowice ma już na swoim koncie. W Ponikwi powstała potrzebna kanalizacja, a z nią sieć wodociągowa, z której niemal nikt dzisiaj nie korzysta. Istnienie tego nieużywanego wodociągu uderza po kieszeni każdego odbiorcę wody w Gminie bez wyjątku. Jako burmistrz staram się takich właśnie błędów nie popełniać.

Zwłaszcza, że w tym roku mamy ambitny plan działań. Czekamy na decyzję w sprawie dofinansowania kanalizacji w Kleczy. Planowana jest też tam wymiana wodociągu, który ulega licznym awariom. Nowej kanalizacji wymaga ul. Lwowska, ul. Sienkiewicza. Obie te ulice będą niebawem przebudowywane.

Przygotowana jest również budowa wodociągu na Wysoką, ale bez pozyskania środków zewnętrznych jej realizacja nie jest możliwa. Niestety, dotacji na wodociągi w programach finansowania na razie brak.

W następnych latach chcę utrzymać dynamikę inwestycji, ale na pewno nie pozwolę na działania ekonomicznie nieracjonalne. Za ich skutki przez lata płaciliby bowiem wszyscy mieszkańcy, a nie tylko nierzetelny właściciel lokalnego portalu.