Mateusz Klinowski » dowiedz się więcejUrząd

RIO w Urzędzie Miejskim stwierdziła poważne nieprawidłowości

Urząd

W kampanii wyborczej zapowiedziałem przeprowadzenie audytu Urzędu Miejskiego. Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała kompleksowej kontroli naszej gminy, która potwierdziła wysuwane przeze mnie zarzuty pod adresem poprzedniej ekipy rządzącej miastem.

RIO to instytucja, której zadaniem jest nadzór oraz kontrola samorządowych finansów. 17 lutego rozpoczęła się w Wadowicach kompleksowa kontrola pracy Urzędu Miejskiego za okres od początku 2013 roku do dnia zakończenia kontroli. W czasie ponad trzech miesięcy pracy przebywający stale w Wadowicach inspektorzy przyglądali się pracy urzędników. Wskazanych zostało ponad 30 naruszeń i 25 urzędników odpowiedzialnych za nie.

Naruszenia wskazane przez RIO są różnego kalibru, wśród nich są i bardzo drobne uchybienia. Wyniki kontroli potwierdzają jednak nieprawidłowości, o których mówiłem jeszcze jako radny. Wraz z członkami Inicjatywy Wolne Wadowice jako jedni z niewielu mieliśmy odwagę otwarcie stawiać poprzedniej burmistrz i jej ludziom zarzuty – co kosztowało mnie szereg procesów sądowych (wszystkie nadal trwają, choć wydano już korzystne dla mnie wyroki – uniewinniające lub oddalające pozwy).

RIO wskazało na przykład na nieprawidłowości przy wydzierżawieniu przez Ewę Filipiak parkingu przy ul. Wojtyłów na rzecz JAF Sp. z o.o., prowadzącej Restaurację Ogrodowa z pominięciem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. obligatoryjnego przeprowadzenia przetargu. Wyraźnie napisano, kto za to poważne naruszenie, będące w istocie przestępstwem, odpowiada: Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. Niezgodnie z prawem wydano również tej restauracji zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu (restauracja nie była wówczas oddana w pełnym zakresie do użytkowania).

Ewa Filipiak nieprawidłowo przeprowadziła również rewitalizację rynku – nie zerwała umowy z Mostostal Warszawa SA, która to firma nie wykonywała prac, do których zobowiązała się umową. W efekcie tego powstał bubel, który wszyscy doskonale znanym z autopsji.

Nieprawidłowo rozstrzygnięto również przetarg na budowę bloku przy ul. Karmelickiej, zbiegiem okoliczności wykluczając z niego najkorzystniejsze oferty.

Wśród osób odpowiedzialnych za wskazane w czasie kontroli uchybienia (oczywiście znacznie mniejszego kalibru niż wymienione) jestem oczywiście i ja sam – w spadku po byłej burmistrz dostałem niedokończone sprawy, niedopilnowane procedury. Jako kierownik Urzędu Miejskiego musiałem więc zostać wymieniony w raporcie RIO jako osoba odpowiedzialna.

Wnioski pokontrolne przekazane nam 23 lipca zostały przez nas szczegółowo przeanalizowane. Częściowo zdołaliśmy już zrealizować zalecenia Izby i doprowadzić sytuację do zgodnej z prawem. Wszystkie osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości otrzymały polecenia służbowe w zakresie wdrożenia stosownych zmian, kierownikom zaś zleciłem nadzór nad realizacją procedur w swoich wydziałach.

Zagadnieniami formalnymi, takimi jak aktualizacja statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu zająłem się zaraz po objęciu funkcji. Wówczas zainicjowałem podjęcie prac nad stworzeniem nowego tekstu statutu, radni powołali zaś Komisję Statutową Rady Miejskiej. Przygotowanie nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu pozostawiłem mojej Zastępczyni, obok reorganizacji pracy Urzędu.

Protokół pokontrolny RIO, wnioski w nim zawarte i praca nad wprowadzeniem zmian w miejsce nieprawidłowości pokazały, że w tej kadencji czeka nas jeszcze sporo pracy. Posprzątanie po poprzedniczce wymaga czasu, cierpliwości i współpracy wielu organów. Piłka jest teraz po stronie prokuratury.

Całe wystąpienie pokontrolne jest jawne i znajduje się na stronie BIP.