Mateusz Klinowski » dowiedz się więcejDziałania

Zmiany w spółkach komunalnych

Działania

Zakończyłem rekrutację kandydatów na członków Rad Nadzorczych i rozpoczynam proces wymiany ich składów. To początek drogi do poprawy zarządzania i funkcjonowania miejskich spółek, a także realizacja obietnic wyborczych.

Na terenie Gminy Wadowice funkcjonują cztery spółki komunalne: spółka wodociągowa, ciepłownicza, wysypisko śmieci oraz zakład gospodarki komunalnej. Każda z nich działa (lub przeciwnie: nie działa) w branży, która jest kluczowa dla powodzenia reform w mieście, jakie zamierzam na przestrzeni lat realizować. Było oczywiste, że z czasem również ze spółkami przyjdzie mi się zmierzyć, bo to one są często wykonawcami wdrażanych w Urzędzie Miejskim strategii.

Dodatkowy argument, ale dla moich wyborców istotny, stanowił fakt, że w Radach Nadzorczych spółek znaleźć można brata byłej burmistrz, brata poprzedniego przewodniczącego Rady Miejskiej, czy samego dyrektora basenu.

Na pierwszy ogień wziąłem spółki z większościowym udziałem Gminy oraz EKO. Komwad, nieustanne źródło skarg mieszkańców, to temat odrębny i wymagający działań specjalnych. One też za jakiś czas nastąpią.

Jedną z moich obietnic wyborczych było likwidowanie układów i wprowadzanie konkursów oraz rekrutacji tam, gdzie to tylko możliwe. Postanowiłem kierować się tym również przy wyborze Rad Nadzorczych. W Wadowicach to absolutne novum, do tego niewymagane przez prawo. Burmistrz jako reprezentant właściciela, czyli mieszkańców, sam, bez żadnych konkursów, wskazuje osoby, którym postanawia powierzyć im nadzór nad spółką. Zgodnie z prawem sam może też w Radach Nadzorczych zasiadać.

W wyniku ogłoszenia o otwartym naborze zgłosiło się 48 osób, z których częścią spotkałem się na rozmowach kwalifikacyjnych. Starałem się wybrać osoby z doświadczeniem w sprawach reprezentowanej przez spółkę branży, a także z doświadczeniem prawniczym w nadzorze nad spółką. W ten sposób skompletowałem składy Rad Nadzorczych wymienionych trzech spółek.

Do Rady Nadzorczej WPWiK (wodociągi) wskazałem wadowicką adwokat oraz byłą kierownik jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Wadowicach – osoby z branżowym doświadczeniem. W składzie RN pozostał zwyczajowy reprezentant Gminy Tomice, odwołano zaś dyrektora basenu i brata byłego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

WPWiK powołanie

Do Rady Nadzorczej EKO-EMPOL, w której Gmina Wadowice ma mniejszościowy udział, wszedłem sam. Specyfika spółki wymaga obecności w Radzie przedstawiciela UM Wadowice, ponieważ zgodnie z umową spółki wyłączona jest nad nią indywidualna kontrola wspólników. Jedno miejsce w Radzie Nadzorczej to wszystko, na co może „pozwolić sobie” właściciel. Do tej pory miejsce to zajmowała Skarbnik Gminy – Bożena Flasz.

Napływają do mnie sygnały o nieprawidłowościach na wysypisku w Choczni, datowanych jeszcze na okres sprzed „prywatyzacji”. Sygnały te wymagają wyjaśnienia, czego zamierzam osobiście przypilnować. Jak pewnie czytelnicy pamiętają, interesowałem się sprawą „prywatyzacji” EKO, a tematyka śmieci i odpadów w gminie była przeze mnie nagłaśniania, do wyrzucenia śmieci pod drzwiami magistratu włącznie. Wejście do EKO jest naturalną konsekwencją tych wcześniejszych działań.

Skład Rady Nadzorczej spółki Termowad zostanie ogłoszony po posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników. Z powodów formalnych to jeszcze potrwa.

Skompletowanie nowych składów Rad Nadzorczych jest pierwszym etapem reorganizacji nadzoru właścicielskiego w krytykowanych często przez mieszkańców spółkach komunalnych. Moim celem jest opracowanie kompleksowej polityki wobec spółek z udziałem Gminy Wadowice oraz wprowadzenie skutecznych i przejrzystych zasad nadzoru merytorycznego, prawnego i finansowego nad ich działalnością. Nadzór właścicielski z pewnością nie będzie się ograniczał do zatwierdzania rocznych sprawozdań i udzielania absolutorium członkom zarządu.

Na koniec, składy rad nadzorczych naszych spółek są najmniejsze z możliwych (3-osobowe), a diety za pracę w nich skromne (nie przekraczają 1 tys. zł) i nie będą zwiększane.